Makan Dengan Tangan Kanan, Bagaimana Hukumnya?

Makan Dengan Tangan Kanan, Bagaimana Hukumnya?

Dakwah.web.id ~ Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya makan dan minum menggunakan tangan kanan merupakan sunnah yang mesti diterapkan. Umar bin Abi Salmah meriwayatkan:

ﻛُﻨْﺖُ يتيمًا ﻓِﻲْ ﺣِﺠْﺮِ ﺭَﺳُﻮْﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻭَﻛَﺎﻧَﺖْ ﻳَﺪِﻱ ﺗَﻄِﻴْﺶُ ﻓِﻲْ ﺍﻟﺼَّﺤْﻔَﺔِ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟِﻲْ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : ﻳَﺎ ﻏُﻠَﺎﻡُ ﺳَﻢِّ ﺍﻟﻠﻪَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻭَﻛُﻞْ ﺑِﻴَﻤِﻴْﻨِﻚَ ﻭَﻛُﻞْ ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﻠِﻴْﻚَ
Artinya:
“Sewaktu aku kecil, aku berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu
ketika tanganku menjamah sampai kemana-mana di nampan makanan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasalam berkata kepadaku: “Wahai anakku, ucapkanlah basmalah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa-apa yang berada di dekatmu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan:

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻛﻞ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻪ
Artinya:
"Dalam hadits ini terdapat penjelasan mengenai tiga sunnah berkaitan dengan makan, yakni: Membaca bismillah, makan dengan tangan kanan sebagaimana telah dijelaskan, dan ketiga makan dengan apa yang ada di dekat."

Imam An-Nafrawi dalam kitab Al-Fawakih Ad-Dawani -fiqh maliki- menuturkan:

( ﻭ ‏) ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﻥ ‏(ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ‏) ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺏ ‏(ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ‏) ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻟﺨﺒﺮ : ( ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺄﻛﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺷﺮﺏ ﻓﻠﻴﺸﺮﺏ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ ﻭﻳﺸﺮﺏ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ )
Artinya:
"Dan adab-adab yang menjadi perbandingan yaitu, hendaknya kamu makan dan minum dengan tangan kananmu atas dasar sunnah. Karena ada hadits: "Ketika salah satu diantara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya syathan makan dan minum dengan tangan kiri."

Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj dikatakan:

ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻧﻔﺾ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﻓﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ، ﻭﺍﻷﻛﻞ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺎﺀ
Artinya:
"Dimakruhkan mmembersihkan tangan dalam mangkuk, minum dari mulut wadah, makan dengan tangan kiri, meniup makanan dalam wadah."

Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

" ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﺏ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ ﻭﻳﺸﺮﺏ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ ." ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
Artinya:
"Tidaklah makan dan minum diantara kalian dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan kirinya." (HR. Tirmidzi)

Ada pula hadits yang berbunyi:

ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ ﺃﻛﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ
Artinya:
"Barangsiapa makan dengan tangan kiri, maka ia makan disertai oleh syaitan." (HR Ahmad)

Oleh sebab itu, mendahulukan tangan kanan dalam setiap perkara merupakan sesuatu yang sunnah apabila dalam hal mulia, seperti dalam wudlu, bersalaman, makan, minum, mengambil, memberi, dan sebagainya.
***
(RM)
Komentar