Kitab Mukhtashor Jiddan Jurumiyah Karya Syaikh Ahmad Zaini Dahlan

Dakwah.web.id - Siapa yang tidak tahu Syaikh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Makki, seorang ulama besar yang memiliki keutamaan tersendiri karena karya-karyanya yang fenomenal. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Abbas Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Makki. Seorang ulama yang namanya sangat dikenal diberbagai belahan penjuru dunia.Ia dilahirkan pada tahun 1232 H.

Beliau menuntut ilmu dalam masa yang lama dan dari berbagai daerah. Ia mengambil keilmuan dari berbagai ulama-ulama kenamaan yang ada di daerah mekah, Yaman, Damaskus, serta Mesir. Sehingga setelah ia menyelesaikan perjalanan keilmuan dan ilmunya diakui, lantas ia diangkat menjadi mufti syafi'iyyah di Mekah Al-Mukarromah dan mengajar berbagai disiplin keilmuan khususnya dalam bidan hadits.

Beliau -rahimahullah- adalah orang yang terkenal lembut dalam menjalin hubungan serta memiliki peringai yang baik. Ia memulai perjalanan menuntut ilmu semenjak kecil dengan menempuh cara berilmu dan beradab semenjak kecil. Banyak orang terdekat maupun masyarakat umum yang mencintainya. Begitupun para ulama ahli-ahli ilmu dan hakim yang mengagumi beliau, sehingga kemudian ia diangkat menjadi ra-is ulama al-hijaz (pemimpin para ulama mekkah).

Beliau dikenal rajin menulis. Buah karyanya sangat banyak. Kitab-kitab karangannya sangat bagus dan banyak orang yang menyukai serta menjadikannya rujukan.

1. Al-Futuhatul Islamiyyah;
2. Tarikh Duwalul Islamiyyah;
3. Khulasatul Kalam fi Umuri Baladil Haram;
4. Al-Fathul Mubin fi Fadhoil Khulafa ar-Rasyidin;
5. Ad-Durarus Saniyyah fi raddi ‘alal Wahhabiyyah;
6. Asnal Matholib fi Najati Abi Tholib;
7. Tanbihul Ghafilin Mukhtasar Minhajul ‘Abidin;
8. Hasyiah Matan Samarqandi;
9. Risalah al-Isti`araat;
10. Risalah I’raab Ja-a Zaidun;
11. Risalah al-Bayyinaat;
12. Risalah fi Fadhoilis Sholah;
13. Shirathun Nabawiyyah;
14. Syarah Ajrumiyyah;
15. Fathul Jawad al-Mannan;
16. Al-Fawaiduz Zainiyyah Syarah Alfiyyah as-Sayuthi;
17. Manhalul ‘Athsyaan; dll.

Beliau wafat pada tahun 1304 H dan disemayamkan di tanah haram mekah, tepatnya di pekuburan ma'la. Salah satu murid beliau yakni As-Sayyid Abu Bakar As-Syatho Ad-Dimyaati Al-Makki pernah menuliskan biografinya dalam sebuah risalah yang dicetak dengan nama Nufhah Ar-Rahman Fii Manaaqib Syaikhinaa Sayyid Ahmad Dahlan.

Bagi yang ingin mendownload Mukhtashor jiddan syarah matan jurumiyyah, berikut ini kami sediakan link downloadnya. Semoga bermanfaat!

Download jurumiyyah
ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻵﺟﺮﻭﻣﻴﺔ ﻷﺣﻤﺪ ﺯﻳﻨﻲ ﺩﺣﻼﻥ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

***
Rifqi marzooqie
Komentar