Video: Pembahasan Bid'ah Oleh Prof. Dr. Sayyid Muhammad


Dakwah.web.id ~ Sahabat fillah, penting bagi kita semua selaku umat islam untuk mempelajari pembahasan bid'ah. Sebab pembahasan tentang bid'ah merupakan hal yang penting untuk kita kaji. Ini karena, kita sebagai umat islam dituntut untuk senantiasa menjaga sunnah Rasulillah dan menjauhkan diri dari setiap amal dan perkara baru dalam urusan agama yang tergolong dalam bid'ah tercela.

Oleh sebab itu, kami menyediakan video dari ulama Mekkah Prof. Dr. Sayyid Muhammad Alawy Al-Maliki yang didalamnya membahas tentang permasalahan bid'ah. Dimana beliau mencoba menjelaskan tentang pengertian bid'ah dan berbagai penjelasannya. Selain itu, beliau juga menjelaskan serta meluruskan kesalahpahaman sebagian umat islam dalam memaknai bid'ah.

Dalam Video ini beliau banyak mengutip hadits-hadits dari baginda Rasulullah SAW, serta pendapat para ulama-ulama terdahulu dalam menjelaskan dan memaparkan penjelasan tentang bid'ah.

Video ini merupakan wawancara ringan antara Prof. Dr. Sayyid Muhammad Alawy bersama seorang penanya dengan menggunakan bahasa arab. Namun demikian, Video ini sudah disertai subtitle bahasa Indonesia sehingga bagi para penyimak yang kurang faham bahasa arab bisa membaca subtitle yang disediakan secara baik dan jelas untuk dibaca.

Selamat menyaksikan, semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah SWT untuk menjadi muslim yang mengetahui dan memahami ajaran agama secara benar. Meskipun kita sadari hal ini sulit. Namun harapan kita kepada Allah dan ikhtiar kita mesti senantiasa terus istiqomah dan berkelanjutan, tentunya dengan semangat dan ikhlas. Allahul Muwaffiq ila aqwami thariq.
Komentar